Strona główna
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

KALPANA

Sprawozdanie satelitarne

Operator: Indie

Data wypuszczenia: 09/2002

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 74°E

KALPANA

Instrument: VHRR

VHRR (Very High Resolution Radiometer) to trzykanałowy przyrząd: kanał widoczny to 0.47-0.7 µm, kanał podczerwieni to 10.5-12.5 µm i kanał oparów wody to 5.7-7.1 µm. W widocznym kanale, rozdzielczość wynosi 2 km. W podczerwieni i w kanale oparów wody rozdzielczość wynosi 8 km.

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: