Strona główna
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

QuikSCAT

QuikSCAT

Operator: NASA

Data wypuszczenia: 19 czerwca 1999

Typ orbity: Zsynchronizowana ze słońcem, tj.: satelita przechodzi przez pewien punkt zawsze o tej samej porze dnia.

wysokość: 800 km

Nachylenie orbity: 98,6 stopni w porównaniu do planu podrównikowego.

Okres orbitalny: 102 minuty; satelita okrąża ziemię 14 razy na dzień po wstępującym I zstępującym torze. Okres orbitalny to czas, w którym satelita okrąża Ziemię.

Instrument: skaterometr

Skatometr to radar mikrofalowy o wysokiej częstotliwości (13,4 gigaherca), zaprojektowany specjalnie do mierzenia prędkości i kierunku wiatru blisko powierzchni oceanu. Ponieważ wiatr wieje nad oceanem, powierzchnia staje się szorstka poprzez wytwarzanie się centymetrowych fal kapilarnych. Te z kolei modyfikują właściwości odbijanych sygnałów na powierzchni.

Ten instrument skanuje w przybliżeniu obszar o szerokości 1800 km. Instrument zbiera przez jeden dzień około 400,000 pomiarów i bada 90% powierzchni Ziemi. Rozdzielczość wynosi 25 km.

Wszystkie pomiary prędkości wiatru nie są zatrzymywane przez chmury. Jednak pomiar jest zniekształcony przez wszystkie fenomeny pogodowe, które niszczą fale kapilarne: deszcz, bardzo słabe albo silne wiatry (silniejsze niż 20 m/s). Między 3 m/s a 20 m/s dokładność natężenia wiatru wynosi 2 m/s, a dokładność kierunku 20 stopni.

Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: