Strona główna

Jednostka miary

Wiatr
kt Węzeł - jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę. 1 kt = 1 Mm/h = 1,852 km/h
m/s 1 metr na sekundę = 3,6 km/h
km/h Kilometr na godzinę
mph 1 mila na godzinę = 1.609 km/h
Temperatura
°C Stopień Celsjusza
°F Stopień Fahrenheita : °F = °C × 1.8 +32
Ciśnienie
hPa hektopaskale. 1 atmosfera fizyczna = 1013.25 hPa
in. Hg Cale słupka rtęci. 1 inHg = 33,86 hPa
Widzialność
km Kilometr. 1 km = 1000 m
miles 1 mila = 1609,344 m
Chmury
m Metr
ft Stopa. 1 ft = 0.3048 m
opad atmosferyczny
mm Milimetr. 1000 mm = 1 m
inch Cal. 1 inch = 25,4 mm
wysokość
m Metr
ft Stopa. 1 ft = 0.3048 m

Aby ustawienia działały, Twoja przeglądarka musi akceptować cookie.