Strona główna

UTC

Uniwersalny czas koordynowany

UTC (Universal Time Coordinated) jest międzynarodowym czasem standardowym. UTC odpowiada czasowi słonecznemu dla głównego południka (O stopni długości geograficznej), wcześniej zapisywany jako GMT. Czas UTC jest odpowiednikiem czasu Z (czas Zulu). Gdy mamy godzinę 0 UTC, słońce góruje na linii południka 0 stopni długości geograficznej, który przechodzi przez Greenwich (Anglia).

Czas UTC kontroluje Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) na podstawie danych otrzymywanych z około 200 zegarów znajdujących się w prawie 50 Narodowych laboratoriach.

time.gov podaje rzeczywisty czas UTC.