Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Elektro-Ł

Sprawozdanie satelitarne

Operator: Roshydromet

Data wypuszczenia:01/2011

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 76°E

Elektro

Instrument: MSU-GS

MSU-GS jest urządzeniem dziesięciokanałowym: 3 widoczne i 7 w podczerwieni. W widocznych kanałach rozdzielczość wynosi 1 km. W kanałach podczerwieni rozdzielczość wynosi 4 km. Częstotliwość obrazowania wynosi 30 min (w trybie automatycznym), 10-15 min (aktywowany z Ziemi).

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: