Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Elektro-Ł

Sprawozdanie satelitarne
Elektro-Ł: 76.°E

Operator: Roshydromet

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: MSU-GS

Liczba pasm spektralnych: 10

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 1km, IR: 4km

Zdjęcia robione w 30-minutowych odstępach.

Elektro

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: