Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

GOES

Sprawozdanie satelitarne
GOES-E: 75.2°W

Operator: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: ABI (Advanced Baseline Imager)

Liczba pasm spektralnych: 16

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Zdjęcia robione w 10-minutowych odstępach.

Zdjęcia Stanów Zjednoczonych są robione co 5 minut. Z pomocą programów NOAA jest możliwe skanowanie ziemskich powierzchni z większą częstotliwością (np. co minut).

Sprawozdanie satelitarne
GOES-W: 137.2°W
GOES

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem. Dane są zakłócone przez National Environmental Satellite and Information Service

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: