Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

FY-2

Sprawozdanie satelitarne
FY-2: 79.°E

Operator: China Meteorological Administration

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: S-VISSR (Stretched Visible and Infrared Spin Scan Radiometer)

Liczba pasm spektralnych: 5

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 1.25km, IR: 5km

Zdjęcia robione w 30-minutowych odstępach.

FY-2

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: