Strona główna
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

FY-2

Sprawozdanie satelitarne

Operator: China Meteorological Administration

Data wypuszczenia: 25 czerwca 2000

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 105°E

FY-2

Instrument: VISSR

VISSR to trzykanałowy przyrząd: kanał widoczny to 0.55-1.05 µm, kanał podczerwieni to 10.5-12.5 µm i kanał oparów wody to 6.2-7.6 µm. W widocznym kanale, rozdzielczość wynosi 1,25 km. W podczerwieni i w kanale oparów wody rozdzielczość wynosi 5 km.

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: