Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Himawari

Sprawozdanie satelitarne

Operator: Japoński Agencja Meteorologiczna.

Data wypuszczenia: 07/10/2014 (HIMAWARI-8), 02/11/2016 (HIMAWARI-9)

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 140.7°E

HIMAWARI

Instrument: radiometr

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: