Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Himawari

Sprawozdanie satelitarne
Himawari: 140.7°E

Operator: Japoński Agencja Meteorologiczna

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: AHI (Advanced Himawari Imager)

Liczba pasm spektralnych: 16

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Zdjęcia robione w 10-minutowych odstępach.

HIMAWARI

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: