Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Insat

Sprawozdanie satelitarne
INSAT-3DR: 74.°E

Operator: Indian Space Research Organisation (ISRO

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: IMAGER

Liczba pasm spektralnych: 6

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 1km, IR: 4~8km

Zdjęcia robione w 30-minutowych odstępach.

INSAT-3DR

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: