Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Insat

Sprawozdanie satelitarne

Operator: Indie

Data wypuszczenia: 07/2013 (INSAT-3D), 09/2016 (INSAT-3DR)

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 82°E (INSAT-3D), 74°E (INSAT-3DR)

Instrument: IMAGER

IMAGER jest urządzeniem 6-kanałowym. W kanałach widzialnych i w pobliżu kanałów podczerwieni rozdzielczość wynosi 1 km. W kanałach podczerwieni rozdzielczość wynosi 4 km. W kanale pary wodnej rozdzielczość wynosi 8 km. Częstotliwość obrazowania wynosi 30 minut z ograniczonymi obszarami w krótszych odstępach czasu.

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

INSAT-3DR

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: