Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

FY-4

Sprawozdanie satelitarne
FY-4: 105.°E

Operator: China Meteorological Administration

Typ orbity: Geostacjonarna

Instrument: AGRI (Advanced Geostationary Radiation Imager)

Liczba pasm spektralnych: 14

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2~4km

Zdjęcia robione w 15-minutowych odstępach.

FY-4

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: