Strona główna
FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

Meteor

Meteor-M

Operator: Roshydromet

Typ orbity: Zsynchronizowana ze słońcem, tj.: satelita przechodzi przez pewien punkt zawsze o tej samej porze dnia.

wysokość: 821 km

Okres orbitalny: 102 minuty; satelita okrąża ziemię 14 razy na dzień po wstępującym I zstępującym torze. Okres orbitalny to czas, w którym satelita okrąża Ziemię.

Instrument: MSU-MR

Liczba pasm spektralnych: 6

Rozdzielczość z punktu położonego poniżej satelity: 1 km

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

FAQ:
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: