Strona główna
Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych:

GOMS

Sprawozdanie satelitarne

Operator: SRC PLANETA

Data wypuszczenia: 31 października 1994

Typ orbity: Geostacjonarna

Pozycja: 76°50'E

Wrzesień - - usługa od: 09/1998

GOMS

Instrument: STR

STR to trzykanałowy przyrząd: kanał widoczny to 0.46-0.7 µm, kanał podczerwieni to 10.5-12.5 µm i kanał oparów wody to 6.0-7.0 µm. W widocznym kanale, rozdzielczość wynosi 1,25 km. W podczerwieni i w kanale oparów wody rozdzielczość wynosi 6,25 km.

Radiometr skanuje powierzchnię ziemi pas za pasem; każdy pas składa się z serii poszczególnych elementów obrazu lub pikseli. Dla każdego piksela radiometr mierzy energię radiacyjną różnych zakresów spektralnych. Te pomiary są zakodowane cyfrowo i transmitowane do stacji naziemnej, gdzie najpierw są przetwarzane przed dalszym ich rozprowadzeniem.

Geostacjonarna:
Orbitach biegunowych: